Ai cũng biết game góc nhìn thứ nhất, thứ ba, nhưng trên đời này có game góc nhìn thứ hai hay không?

Hầu hết game 3D quay xung quanh nhân vật hiện nay thường có thể điều khiển với hai chế độ là góc nhìn thứ nhất (First Person) và góc nhìn thứ ba (Third Person) . Đối với góc nhìn thứ nhất thì bạn sẽ nhìn thế giới qua con mắt của nhân vật còn với góc nhìn thứ ba, bạn sẽ nhìn nhân vật ở phần dưới và thường là phía lưng. Vậy thì, liệu có góc nhìn thứ hai (Second Person) trên game không?

Đầu tiên, góc nhìn thứ hai trong game là như thế nào?

Về lý thuyết, trong một game 3D góc nhìn thứ 2, bạn sẽ nhìn nhân vật của mình từ góc nhìn của một nhân vật khác đang chơi với họ. Trong lúc ấy, bạn vẫn kiểm soát nhân vật của mình.

Một trong các ví dụ cho góc nhìn thứ 2 trên game là nhiệm vụ “The Target” của game Driver: San Francisco. Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ điều khiển nhân vật, tuy nhiên với góc nhìn là một xe ô tô đang bám theo phía sau. Điều này giống với các nhiệm vụ bám đuôi của những game trước, tuy nhiên trái lại trong lần này thì bạn sẽ phải bám đuôi và xem mọi thứ theo góc nhìn của con vật đang bám theo.

Ví dụ sớm hơn về góc nhìn thứ hai trong game phải nói về màn đấu boss cuối cùng của Battletoads (NES) khi người chơi điều khiển cơ thể của mình trên màn hình và boss của phần chơi điều khiển hành động của chính nó nhưng bạn sẽ thấy mọi thứ dưới góc nhìn của boss.

Không phải vô lý mà một game thường lấy góc nhìn thứ nhất hoặc thứ ba, vì góc nhìn thứ hai tuy lạ nhưng có khả năng sẽ gây khó khăn khi chơi trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu bạn tự hỏi là không biết có game nào hoàn toàn chơi ở góc nhìn thứ hai hay không, thì Super Mario 64 có thể xem là như vậy.

Camera trong game thật ra là một nhân vật có tên Lakitu. Vì vậy, chúng ta không quan sát mọi thứ với tư cách là bên thứ ba bên ngoài, mà là một nhân vật tồn tại trong thế giới trò chơi.

Nguồn: Techrum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Trang chủ
  • Messenger